Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2009

WebSite 50 trường ĐH hàng đầu thế giới

1. ĐH Harvard: http://www.harvard.edu/
2. ĐH Stanford: http://www.stanford.edu/
3. ĐH Cambridge: http://www.cam.ac.uk/
4. ĐH California - Berkeley: http://www.berkeley.edu/
5. Học viện công nghệ Massachusetts (MIT): http://www.mit.edu/
6. Học viện công nghệ California : http://www.caltech.edu/
7. ĐH Princeton: http://www.princeton.edu/
8. ĐH Oxford: http://www.ox.ac.uk/
9. ĐH Columbia: http://www.columbia.edu/
10. ĐH Chicago: http://www.uchicago.edu/
11. ĐH Yale: http://www.yale.edu/
12. ĐH Cornell: http://www.cornell.edu/
13. ĐH California - San Diego: http://www.ucsd.edu/
14. ĐH Tokyo: http://www.u-tokyo.ac.jp/eng/index.html
15. ĐH Pennsylvania http://www.upenn.edu/
16. ĐH California - Los Angeles http://www.ucla.edu/
17. ĐH California - San Francisco Univ California - San Francisco http://www.ucsf.edu/
18. ĐH Wisconsin - Madison http://www.wisc.edu/
19. ĐH Michigan - Ann Arbor http://www.umich.edu/
20. ĐH Washington - Seattle http://www.washington.edu/
21. ĐH Kyoto: http://www.kyoto-u.ac.jp/index-e.html
22. ĐH Johns Hopkins: http://www.jhu.edu/
23. ĐH Imperial Coll London http://www.ic.ac.uk/
24. ĐH Toronto: http://www.utoronto.ca/
25. ĐHColl London: http://www.ucl.ac.uk/
26. ĐH Illinois - Urbana Champaign: http://www.uiuc.edu/index.html
27. Học viện công nghệ Swiss Fed - Zurich: http://www.ethz.ch/
28. ĐH Washington- St. Louis http://www.wustl.edu/
29. ĐH Rockefeller: http://www.rockefeller.edu/
30. ĐH Northwestern: http://www.northwestern.edu/
31. ĐH Duke: http://www.duke.edu/
32. ĐH New York: http://www.nyu.edu/
33. ĐH Minnesota - Twin Cities http://www1.umn.edu/twincities/index.php
34. ĐH Colorado - Boulder: http://www.colorado.edu/
35. ĐH California - Santa Barbara: http://www.ucsb.edu/
36. ĐH British Columbia: http://www.ubc.ca/
37. ĐH Texas Southwestern Med Center http://www.utsouthwestern.edu/
38. ĐH Vanderbilt: http://www.vanderbilt.edu/
39. ĐH Utrecht: http://www.uu.nl/uupublish/homeuu/1main.html
40. ĐH Texas - Austin: http://www.utexas.edu/
41. ĐH Paris 06: http://www.upmc.fr/FR/info/00
42. ĐH California - Davis http://www.ucdavis.edu/
43. ĐH Pennsylvania State - Park: http://www.psu.edu/
44. ĐH Rutgers State - New Brunswick http://www.psu.edu/
45. ĐH Công nghệ Munich: http://www.tu-muenchen.de/jshpchooser.tupl
46. Học viện Karolinska Stockholm http://info.ki.se/index_se.html
47. ĐH Edinburgh: http://www.ed.ac.uk/
48. ĐH Paris 11: http://www.u-psud.fr/
49. ĐH Pittsburgh - Pittsburgh http://www.pitt.edu/
50. ĐH Southern California: http://www.usc.edu/

các pác có thể update them để anh em cùng sài

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét