Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2009

Tạo ô Search cho BlogSpot

Khi còn thanh điều hướng Navbar thì bạn có thể Search trên Blog của bạn qua ô search của thanh Navbar nhưng khi bạn đã xóa hoặc ẩn thanh Navbar của Blogger-Blogspot thì việc search trên blog trở lên khó khăn hơn nhiều vì vậy việc tạo ô search cho blog là rất cần thiết

Muốn tạo ô search cho blogspot bạn chỉ cần làm như sau

Đăng nhập vào Blog của mình ( ở đây) rồi thêm widget HTML/Javascript (bảng điều khiển => bố cục => thêm tiện ích => HTML/Javascript)

Sau đó copy đoạn mã sau save lại => ok


<form id="searchthis" action="/search" style="display:inline;" method="get"><input id="search-box" name="q" type="text"/><input id="search-btn" value="Go!" type="submit"/></form>

VnTim.TK™

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét