Thứ Ba, 19 tháng 5, 2009

Lấy lại blogspot đã lỡ xóa

Nếu như trước đây khi bạn xóa blog ( vào Settings > Basic > Delete blog ) vì một lý do nào đó thì không thể lấy lạ được nữa. Nay Blogger cho phép bạn lấy lại blog sau 90 ngày kể từ ngày xóa. Bạn đăng nhập vào Dashboard > bấm Show all ( nếu bạn có nhiều blog trong 1 tài khoản ), ngay lập tức những blog mà bạn xóa trong vòng 90 ngày sẽ hiện ở cuối dang sách, để lấy lại blog bạn chỉ cần bấm Undelete this blog.
Như vậy tính năng này sẽ giúp những blogger lấy lại tài sản của mình mà không phải hối hận nữa rồi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét