Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2009

Không dài dòng ,dzo vấn đề luôn .
Host này có 3 plan cho bạn lựa chọn :
Plan 1
0 Posts Required To Sign Up (không cần post bài )
No Ads
25MB Space.
1GB Bandwidth.
1X - All Features.
Plan 2
35 Posts Required To Sign Up (post 35 bài trước khi yêu cầu )
No Ads
250MB Space.
10GB Bandwidth.
5X - All Features.
Plan 3
100 Posts Required To Sign Up (post 100 bài trước khi yêu cầu)
No Ads
1GB Space.
20GB Bandwidth.
10X - All Features.Các bạn có thể chọn plan 1 sau đó yêu cầu admin update plan

Chúc các bạn có một cái host free ổn định không sợ die.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét