Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2011

Tranh ảo giác siêu thực đánh lừa con mắt Phần 2

{VnTim™} Dạo một vòng Internet thấy mấy bức tranh hay hay sưu tập thành bộ tranh siêu thực đánh lừa con mắt bằng ảo giác cho mọi người cùng xem.
Các bạn xem thêm tranh 3D siêu thực tại đây.
1. Cột đá hình tròn hay vuông ??
Tranh siêu thực ảo giác đánh lừa con mắt

2.Sư tử ở đâu ?? sư tử ở đâu ??
Tranh siêu thực ảo giác đánh lừa con mắt

3.Nghe nói thấy đc 9 khuôn mặt thì chỉ số IQ là 180
Tranh siêu thực ảo giác đánh lừa con mắt

4.Phụ nữ áo đỏ là thật hay là trong ảnh ghép ??
Tranh siêu thực ảo giác đánh lừa con mắt

5.Tìm ra 9 trái tim
Tranh siêu thực ảo giác đánh lừa con mắt

Tranh siêu thực ảo giác đánh lừa con mắt

Tranh siêu thực ảo giác đánh lừa con mắt

Tranh siêu thực ảo giác đánh lừa con mắt

Tranh siêu thực ảo giác đánh lừa con mắt

Tranh siêu thực ảo giác đánh lừa con mắt

Tranh siêu thực ảo giác đánh lừa con mắt

Tranh siêu thực ảo giác đánh lừa con mắt
And....
Tranh siêu thực ảo giác đánh lừa con mắt

Tranh siêu thực ảo giác đánh lừa con mắt

Tranh siêu thực ảo giác đánh lừa con mắt

Tranh siêu thực ảo giác đánh lừa con mắt

Tranh siêu thực ảo giác đánh lừa con mắt

Tranh siêu thực ảo giác đánh lừa con mắt

Tranh siêu thực ảo giác đánh lừa con mắt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét